Terrengsperring

Alle NM-deltakere må forholde seg til gjeldende terrengsperring og tilhørende bestemmelser. Utøvelse av fair play er både utøveres og lederes ansvar.

Hovedprinsipper og terrengsperringer med beskrivelse finner en hos Norges Orienteringsforbund.

Terrengsperringene finnes i dette kartet (zoom inn eller velg “2019 NM sprint” fra menyen i kartet):


Tilleggsinformasjon

7. mai 2019 publiserte Norges Orienteringsforbund en nyhet om deltakelse på NM sprintstafett søndag 26. mai:

Informasjon som berører løpere som jobber eller går på skole i Nydalen sentrum.

Det har vært og er en felles forståelse for at de som går på skole eller jobber i Nydalen sentrum ikke skal delta i NM sprint – dette på grunn av terrengsperring og fordeler disse ville hatt.

Nå som løypeleggingen er i ferd med «å lande», så ser arrangør og NOF at de som går på skole eller jobber nord for Kristoffer Aamodts gate bør gis mulighet for deltagelse i NM-sprintstafett.

Enhver må selv vurdere om en har overholdt sperrebestemmelsen for området syd for denne gaten.


Det er stengt for kommentarer.