Stafetter og UK

UK leder: Anders Nordberg
UK medl: Berit Sofie Wiklund
UK medl: Sören Jonsson

UK kan kontaktes på epostlista email hidden; JavaScript is required. Påmelding til stafetter skjer via nydalsweben. Følg med på frister til høyre på forsiden.

Retningslinjer for UK

Følgende retningslinjer vil bli fulgt ved vurdering av prestasjoner og uttak av stafettlag:

» UK tar ut beste mulige lag til aktuell stafett, hvis ikke annet er uttalt på forhånd. Skjønn vil alltid være viktig i uttak. I skjønn inngår tidligere meritter, formutvikling, spesielle egenskaper og stafettprestasjoner spesielt.
» Deltakelse i klubbens vurderingsløp vektlegges og følges opp av UK (se grunnlag for uttak 2019). Løpere skal løpe i senior- og junior hovedklasser så sant dette er mulig.
» Behov for forhåndsuttak kan vurderes av UK. Eventuelle forhåndsuttak offentliggjøres.
» Uttak skal skje til forhåndsvarslet tidspunkt (se grunnlag for uttak 2019) og annonseres på nydalsweben.

Stafetter 2019

Løpere må melde seg på innen tidsfristen for å være aktuell for respektive stafett. Antallet lag som blir påmeldt i stafett blir bestemt utfra løpere som melder seg på innen fristen.

Husk å melde avbud i god tid dersom du blir syk eller av annen grunn ikke kan delta på en stafett som du har meldt deg på til.

Enkelte stafetter vil kun bli tatt ut på generelle uttakskriterier og har ikke egne vurderingsløp. Disse stafettene er uten understreking i listen under.

Uttaksdato i parentes:

 • 3.mars: Sverigeprämieren (2.mars)
 • 27.-28.april: 10mila (24.april)
 • 1. mai: Kvist-Kvaset (30.april)
 • 11.mai: 15-stafetten (8.mai)
 • 26.mai: NM-sprintstafett (25.mai)
 • 15.-16. juni: Jukola (11.juni)
 • 9.-10.august: Night Hawk (6.august)
 • 25. august: KM stafett (24.august)
 • 15. september: NM stafett (14.september)
 • 22. september: NM junior stafett (21.september)
 • 12. oktober: 25manna (25.september)

Grunnlag for uttak 2019

10mila

 • Sverigepremieren fellesstart (1.mars) – natt for begge?
 • Norwegian Spring (7.april)
 • NM natt (12.april) – kun vurderingsløp for gutter
 • Småleneløpet (14.april)
 • AOOK stafettøkt (17.april) – jenter dag / gutter natt

NM Sprintstafett

 • NM sprint (25.mai)

Jukola

 • 10mila (27.-28.april)
 • Pinseløp Kongsberg (9.juni)

NM stafett

 • NM uka (12.-14.september)

NM junior stafett

 • KM mellom (8.september)
 • NM uka (12.-15.september)

Det er stengt for kommentarer.