Informasjonskanaler

 

Hjemmesiden http://nydalen.idrett.no

Denne er vår viktigste kanal og all klubbinformasjon skal i utgangspunktet publiseres her.

I tillegg prøver vi å lage reportasjer fra aktiviteter og turer.

Påmelding til interne og eksterne turer og løp settes opp i Eventor, hvor alle med vanlig Eventor-bruker enkelt kan lage påmeldingsskjemaer. Aktuelle skjemaer lenkes automatisk inn i høyrekolonnen på hjemmesiden.

Se her for instruksjoner til hvordan du skriver en nyhet på hjemmesiden: nydalen.idrett.no/orientering/publisering

  • Tips 1: Nyhetene er kommenterbare, bruk gjerne dette hvis du har tilleggsinformasjon etc.
  • Tips 2: Du kan abonnere på våre nyheter ved å klikke på “Innlegg RSS” langt nede i høgrekolonnen på hjemmesiden:

E-postlister

  • Listen for hele o-gruppa
    • Viktig sportslig og administrativ info som skal nå alle medlemmer. Listens mottakere er alle som ved innmelding har krysset for at de ønsker å motta e-post.
  • Klubbens aktive junior- og senior-løpere
    • All sportslig info om treninger og samlinger for alle aktive løpere over 17 år.

Fullstendige adresser til listene finner du på denne interne siden (krever innlogging; for å unngå at listeadressene spres til uvedkommende og at vi dermed slipper f eks reklameutsendinger)

Søppelpost
Noen har problemer med at e-post fra klubben sorteres som søppelpost i gmail. Her er en oppskrift på hvordan en kan lage et filter for å unngå dette.

 


Spond

For Løp-og-Lek og ungdomsgruppa er Spond viktigste kanal for informasjon. Spond blir benyttet til påmelding til alle treninger og til mange klubb-samlinger (i tillegg til Eventor).

Ta kontakt med trener eller oppmann for gruppene for å få Spond-invitasjon. Oversikt over kontaktpersoner finnes under Barn/ungdom i menyen.

 


Facebook-grupper

Brukes typisk til uoffisielle meldinger, dele informasjon om aktiviteter som skal skje og har skjedd, ekstra påminnelser om påmeldingsfrister og invitasjoner til uoffisielle sosiale ting.

Nydalen har følgende facebook-grupper:

 


 

Det er stengt for kommentarer.