Politiattest

Politiattester i Nydalens Skiklub

Nydalens skiklub krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag. Du kan lese mer om politiattest på idrettsforbundets sider.

Styret har oppnevnt Christine Teig som ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget.

Søknadsprosedyre
Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk. Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest. Dette skjemaet Bekreftelse på formål lastes ned. Fyll inn det som mangler og legg det ved søknaden.

Levering av søknad
Den som plikter å fremlegge politiattest, må selv sende søknaden til politiet. Innhenting av politiattest er gratis. Dette kan gjøres elektronisk for alle, men for de mellom 15 og 18 år må det vedlegges en fullmakt fra foresatte. Når det søkes om politiattest, må det vedlegges en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for politiattest.

Dersom søker ikke kan eller ønsker å søke elektronisk, kan eget skjema på idrettsforbundets hjemmeside benyttes: www.idrettsforbundet.no.

Fremvisning av politiattest
Etter at politiet har behandlet søknaden blir den returnert til søkeren. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises til den som er ansvarlig for politiattester i Nydalens skiklub. Selve attesten beholdes av søkeren.

Ansvarlig for politiattester i klubben registrerer dette i idrettens digitale løsninger for registrering av vist gyldig politiattest, og sletter attesten dersom den er mottatt elektronisk fra søkeren.

Nydalens skiklub gir ikke oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest, eller som har anmerkninger på attesten.

Det er stengt for kommentarer.