Hedersbevisninger

Statuttene for utdeling av Nydalens SKiklubs hedersbevisninger er fra 1945 (med små justeringer i 1980).

“Fortjenestemedaljen, tildeles medlemmer for helt fremragende idrettsprestasjoner utad gjennom flere år, eller særlig virksomt og fortjenstfullt arbeid for klubben gjennom mange år.”

I nyere tid er fortjenestemedaljen i praksis erstattet med et likestilt æresmedlemskap.

Følgende personer er tildelt fortjenestemedalje/ æresmedlemskap:

ÅrNavn
2021Jon Petter Nielsen
2021Maria Jonsson
2021Sören Jonsson
2020Øivind Due Trier
2019Helge Stubberud
2019Anne Margrethe Hauske Nordberg
2016Jon Iver Bakken
2013Marianne Andersen
2008Anne Berit Eid
2008Atle Sørskogen
2002Elisabeth Ingvaldsen
2002Carl Henrik Bjørseh
2002Kim Farnes Hansen
2000Lasse Halvorsen
1997Erlend Slokvik
ukjentAnne Karin Engebretsen
ukjentInger Johanne Pedersen
ukjentLiv Nyborg
ukjentBjørn Kjærnsli
1994Fred Borg
1994Ola Bratland
1988Synnøve (Sunni) Aker
1987Odd Kvingedal
1986Erna Larsen
1986Grethe Karlsen
1986Åse Scharp
1986Knut Andersen
1983Inga Halvorsen
1983Ruth Borglin
1981Hans Løkken
1980Randi Bratlie
1979Gunnar Andersen
1979Arne Adolfson
1977Odd Wiig
1977Leif Sundberg
1976Thordis Haas
1971Arne Albe
1970Bjørner Velund
1968Knut Larsen
1967Torbjørn Ruste
1967Øivind Halvorsen
1965Odd Fløymo
1964Arne Scharp
1964Arne Barhaugen
1961Nydalens Compagnie
1961Harry Lagert
1961Ragnar Halden
1961Bjarne Bjercke
1956Karl Scharp
1953Christiania Spigerverk
1951Lyder Knudsen
1950Arne Grønli
1949Andreas Hverven
1949Rolf Hverven
1949Bjarne Rosén
1948Gunnar Hermansen
1941Lorang Andersen
1941Paul Christoffersen
1939Robert Larsen
1938Carl Nilsen
1937 Rolf Jansen
1936Thorleif Hansen (Granli)
1936Daniel Jenssveen
1936Ivar S. Dahl
1935Hjalmar Johnsen
1934Hans Olsen
1933Karl Engh
1931Oscar Forsberg
1930Harald Andersen
1926Karl Andersen
1925Olaf Anthonsen
1919Martin Jocumsen
1918Wic Anderson
1917Jørgen Hansen
1914Alfred Andersen
1911Hans Johansen
Æresmedlemmer i Nydalens Skiklub

Det er stengt for kommentarer.