Våre arrangementer

Se i menyen for lenker til aktuelle arrangementer i regi av Nydalens Skiklub.

Klubben har gjennom tidene arrangert mange store o-løp og mesterskap.  Vi har arrangert O-Festivalen tre ganger (1976 fra Skar samt 2005 og 2015 fra NIH/Sognsvann) og NM-uka i Maridalen både i 1999 og i 2012. Vi arrangerte det første Hovedløp for Yngre i 1969 (og i 1992), og vårt årlige o-løp Nydalten er arrangert hvert år siden 1945.

Neste store arrangement i klubbens regi er O-Festivalen 2021, i samarbeid med Brandval/Kongsvinger OK, og det skal gå ved Kongsvinger 25.-27. juni 2021.

Det er stengt for kommentarer.