Nydalten

Nydalens SK Orientering ønsker velkommen til Norges mest tradisjonelle orienteringsløp (Hvert år siden 1949 !)

   “Nydalten 2019”      –     Lørdag 31.aug      –    Maridalen skole


Mellomdistanse.  Trimtex Cup i ungdomsklassene ( 7.løp 2019)

= = = = =
Etter løpet :

–  Resultater – 493 startende

Velkommen igjen i 2020 !

= = = = =
Før løpet :


–  Startlister
  er publisert i  Eventor 

 –  PM – (Link fra Eventor)

Velkommen !

Hovedpunkter fra innbydelsen :
(For fullstendig innbydelse, se Eventor )

Arena: Maridalen skole.  Første  start ordinære klasser:  kl 11.00

Adkomst:  Reis kollektivt!  Buss linje 51 stopper på arena.
Se tider på  ruter.no

For kjørende, følg avkjøring til Maridalen ved Nydalsbroen/Tåsentunnelen på Ring 3.  Ca. 6 km å kjøre fra Ring 3. Det er en parkeringsplass nær arena, men det blir parkering langs vei når denne er full. Beregn derfor inntil 20 minutter å gå fra parkering til samlingsplass.

Kart Hønefoten, utgitt til NM orientering mellomdistanse 2012, revidert 2016 og 2019. Målestokk 1:10 000 og 1:7500, ekvidistanse 5 m.
Trykkes hos Benjaminsen Sats & Trykk.

Terreng  Skråli og småkuperte områder. God løpbarhet. Mange stier. Hovedsakelig granskog med lite undervegetasjon. Løypene er forsøkt lagt utenfor områder med hugst.

Påmelding i Eventor  innen man 26.aug kl 23:59. Etteranmelding i Eventor innen fredag 30.8 kl 19:00.  Deretter arena på løpsdagen.

Klasser:

Justeringer i løypelengder kan forekomme. Ved mindre enn 5 deltakere i en klasse kan klasser slås sammen med andre klasser med samme kjønn, tilliggende aldersgruppe, vanskelighetsgrad og løypelengde.

Følg med i PM, som publiseres i Eventor siste uka før løpet.

Start
Første ordinære start:  kl 11:00. Opptil 20 min. fra arena.
Egen startplass for Fristart og de korteste løypene ca 5 min. fra arena.
Fri-start klasser: Start i tidsrommet ca 10:00 – 12:30.

Startkontingenter
Tom. ungdom NOK 90.- . Voksne NOK 170.-. Direkteklasser NOK 150.-
Etteranmelding hhv +45.- og 85.-  Fakturering til klubbene i etterkant.

Hovedfunksjoner:
Løpsleder: Helge Stubberud, mob 922 66 947
Løyper: Per Øyvind Stene
TD : Petter Fure, Oppsal orientering

Velkommen til Nydalten !
hilsen o-løperne i Nydalens Skiklub

Historisk :

Nydalten 2018 – Lørdag 12. mai

Etter løpet :

634 startende.   Resultater er lagt ut;  se Eventor.

Velkommen igjen !!
hilsen o-løperne i Nydalens Skiklub


Før løpet:

Hovedpunkter fra innbydelsen :
(For fullstendig innbydelse, se Eventor )

Arena: Korsvoll skole, Korsvoll.   Første  start ordinære klasser:  kl 11.00

Adkomst:  Reis kollektivt!  Buss linjene 25 og 51 passerer i 7 min gangavstand, og
Holstein T (Rute 5) er under 10 min fra arena.  Se tider på  ruter.no

For kjørende, følg avkjøring til Sognsvann fra Ring 3.  2 km å kjøre fra Ring 3.
P i boliggater, følg instruks fra parkeringsvakter. Inntil 15 m å gå til arena

Kart Store Åklungen, utgitt til O-festivalen 2015, revidert 2018.
Målestokk 1:10 000 og 1:7500, ekvidistanse 5 m.

Terreng  Småkupert; God løpbarhet. Mye stier. Gran- og furuskog med lite undervegetasjon. Noe tynningshogst de siste årene gir god sikt, men noe kvist

Løypene er tilpasset sen snøsmelting våren 2018

Påmelding i Eventor  innen man 7.mai kl 23:59.
Etteranmelding i Eventor innen fredag 11.5 kl 16:00.  Deretter arena på løpsdagen.

Klasser:

Ved liten deltakelse kan klasser bli slått sammen. Løypelengdene kan bli justert noe.
Følg med i PM, som publiseres i Eventor i uka før løpet.

Start
Første ordinære start:  kl 11:00. Ca 15 min. fra arena.
Fri-start klasser: Start i tidsrommet ca 10:30 – 12:30. Egen startplass, ca 5 min. fra arena.

Startkontingenter
Tom. ungdom NOK 90.- . Voksne NOK 160.-. Direkteklasser NOK 150.-
Etteranmelding hhv +45.- og 90.-  Fakturering til klubbene i etterkant.

Hovedfunksjoner:
Løpsleder: Helge Stubberud, mob 922 66 947
Løyper: Berit S Wiklund, Jo Wiklund, Havor Saunes, Anders Nordberg, Helge Stubberud
TD : Stein Blomseth, Lillomarka OL

Velkommen til Nydalten !
hilsen o-løperne i Nydalens Skiklub

Nydalten 2017   –  Søndag 14.mai 

Langdistanse.  For ungdomsklassene:  Trimtex Cup og uttak til Unionsmatch

Adkomst : Ta av fra Ring 3 ved Nydalsbroen/Tåsentunnelen
på Ring 3, følg Maridalsveien forbi Brekke. Parkering: Følg anvisning! (Låkeberget , evt ved Hønefoten / Maridalen skole) Inntil 25 min å gå til arena.

Kart Åklungen, utgitt til O-festivalen 2015, revidert 2017
Målestokk 1:10 000 og 1:7500, ekvidistanse 5 m.

Terreng  Skråli og småkuperte områder. God løpbarhet. Noen stier. Hovedsakelig granskog med lite undervegetasjon. Ingen hogstaktivitet de siste årene

Start Første ordinære start kl 11:00, 15 min å gå fra arena.

Påmelding i Eventor. Etteranmelding på arena på løpsdagen:


Etter løpet :

559 startende fra Skjerven Sag i Maridalen.  Resultater

Takk for deltakelsen, velkommen igjen !!


Mange gode resultater for Nydalens SK Orientering i årets Nydalten.
Her Pia Young Vik, som vant klasse D13-14 med klar margin.
(Foto Bjørn Hauge; NSK/Kondis.

Nydalten i media:
-Kondis reportasje 15. mai : “Nydalten med snø ..”


Før løpet :

Påmelding i Eventor. Etteranmelding på arena på løpsdagen:

Startlister og PM er publisert i Eventor.

Resultater:  UOFFISIELLE  ‘Live’ resultater publiseres løpende i Eventor på løpsdagen.
Endelige resultater kommer samme sted når løpet er avsluttet.

Arena  er Skjerven Sag i Maridalen

Adkomst  Reis kollektivt!  Buss linje 51 stopper ved arena. Se tider på ruter.no

For kjørende, følg avkjøring til Maridalen ved Nydalsbroen/Tåsentunnelen
på Ring 3, Maridalsveien forbi Brekke. Parkering: Følg anvisning! (Låkeberget , evt ved Hønefoten / Maridalen skole) Inntil 25 min å gå til arena.

Kart Åklungen, utgitt til O-festivalen 2015, revidert 2017
Målestokk 1:10 000 og 1:7500, ekvidistanse 5 m.

Terreng  Skråli og småkuperte områder. God løpbarhet. Noen stier. Hovedsakelig granskog med lite undervegetasjon. Ingen hogstaktivitet de siste årene

Start Første ordinære start kl 11:00, 15 min å gå fra arena.
Fristart-klasser har start i tidsrommet 10:00-13:00.

Klasser / Løyper   (Løypelengder er justert noe. Se PM)

Ordinære klasser

Klasser Lengde Nivå Målestokk
H 10 2,4 km C 1:10 000
H 11-12 3,2 km C 1:10 000
H 13-14 3,6 km B 1:10 000
H 15-16 5,6 km A 1:10 000
H17-18 7,3 km A 1:10 000
H 19A 9,7 km A 1:10 000
H 35 7,3 km A 1:10 000
H 40 7,3 km A 1:10 000
H 45 7,3 km A 1:10 000
H 50 5,6 km A 1: 7500
H 55 5,6 km A 1: 7500
H 60 4,6 km A 1: 7500
H 65 4,6 km A 1: 7500
H 70 3,4 km A 1: 7500
H 75 3,4 km A 1: 7500
H 80 2,9 km A 1: 7500
H 85 2,9 km A 1: 7500
Klasser Lengde Nivå Målestokk
D 10 2,4 km C 1:10 000
D 11-12 3,2 km C 1:10 000
D 13-14 3,6 km B 1:10 000
D 15-16 4,6 km A 1:10 000
D 17-18 5,6 km A 1:10 000
D 19A 7,3 km A 1:10 000
D 35 5,6 km A 1:10 000
D 40 5,6 km A 1:10 000
D 45 5,6 km A 1:10 000
D 50 4,6 km A 1: 7500
D 55 4,6 km A 1: 7500
D 60 3,4 km A 1: 7500
D 65 3,4 km A 1: 7500
D 70 2,9 km A 1: 7500
D 75 2,9 km A 1: 7500
D 80 2,9 km A 1: 7500
D 85 2,9 km A 1: 7500

Klasser med fri start

Klasser Lengde Nivå Målestokk
N-Åpen 2,0 km N 1:10 000
H 10-12N 2,0 km N 1:10 000
H 13-16C 3,2 km C 1:10 000
H 13-16N 2,9 km N 1:10 000
H 15-16B 3,6 km B 1:10 000
H 17AK 4,6 km A 1:10 000
H 17 B 3,6 km B 1:10 000
H 17 C 3,2 km C 1:10 000
H 17N 2,9 km N 1:10 000
Direkte N 2,9 km N 1:10 000
Direkte B 3,6 km B 1:10 000
Klasser Lengde Nivå Målestokk
D 10-12N 2,0 km N 1:10 000
D 13-16C 3,2 km C 1:10 000
D 13-16N 2,9 km N 1:10 000
D 15-16B 3,6 km B 1:10 000
D 17AK 3,9 km A 1:10 000
D 17 B 3,6 km B 1:10 000
D 17 C 3,2 km C 1:10 000
D 17 N 2,9 km N 1:10 000
Direkte C 3,2 km C 1:10 000
Direkte A 3,9 km A 1:10 000

Justering i løypelengde kan forekomme.
Ved lav deltakelse kan klasser slås sammen

Premiering  i henhold til NOF’s reglement.

Starkontingent

Løpere tom. 16 år:  NOK 90.-
Løpere fom. 17 år:  NOK 160.-
Direkteklasser:  NOK 120.-
Tillegg for etteranmelding NOK 45/80.- Ingen tillegg for løpere opp til 12 år
Startkontingent faktureres klubbene i etterkant

Vask  Våtklut

Barnepark (gratis) ved Arena.

Småtroll (NOK 30.- ) ved Arena.

Salg
Kioskvarer på Arena.

Hovedfunksjoner
Løpsleder: Helge Stubberud, mob 922 66 947, epost: email hidden; JavaScript is required
Løypelegger: Halvor Saunes
Teknisk delegert: Stein Blomseth, Lillomarka OL

Velkommen til Maridalen !

hilsen o-løperne i Nydalens Skiklub

Det er stengt for kommentarer.