Innmelding

 

Innmeldingsinformasjon, nytt medlem

Fornavn*

Etternavn*

Adresselinje 1*

Adresselinje 2

Postnr*

Sted*

Land

Fødselsdato*
(format DD.MM.ÅÅÅÅ)

E-post

Abonnere på mailingliste (fellesliste, hele klubben) Ja

Abonnere på "sportslig liste" (ukentlig treningsmail mm) Ja

Privat tlf

Mobiltelefon

Medlemstype*

Gruppe*
OrienteringSki

Tidligere klubb

Kommentar (ved familiemedlemskap, oppgi navn på hovedmedlem)

Det er stengt for kommentarer.