Turkart

Turkart Nordmarka syd

Turkart_forside_x0.25
Vi har laget et meget nøyaktig turkart basert på orienteringskart, med alle skiløyper av ulike kategorier, blåmerkede stier, samt alle stier som fins på orienteringskartene. Kartet dekker området mellom Maridalen og Sørkedalen, og går fra bebyggelsen i sør til Sandungen i nord.

Turkartet kan bestilles fra Den Norske Turistforenings nettbutikk:
Turkart Nordmarka syd

Se området som kartet dekker

Se utsnitt av kartet

Det er stengt for kommentarer.