Turkart

Turkart Nordmarka syd

Turkart_forside_x0.25
Vi har laget et meget nøyaktig turkart basert på orienteringskart, med alle skiløyper av ulike kategorier, blåmerkede stier, samt alle stier som fins på orienteringskartene. Kartet dekker området mellom Maridalen og Sørkedalen, og går fra bebyggelsen i sør til Sandungen i nord.

Oppdatert vår 2020: Turkartet kan kjøpes på Brekkehagen kiosk, som har adresse: Maridalsveien 348.

Oppdatert november 2020: Kartet selges for tiden også i DNTs nettbutikk:
Turkart Nordmarka syd

Se området som kartet dekker

Se utsnitt av kartet

Det er stengt for kommentarer.