Barn/ungdom

Nydalens Skiklub tilbyr et variert trenings- og orienteringsopplegg for barn og ungdom i alderen 8 til 16 år. Opplegget er delt i to grupper; Løp & Lek som dekker aldersgruppen 8-12 år og Ungdomsgruppa som dekker aldersgruppen 13-16 år.

Følg linkene under for mer info om treninger og aktiviteter i de respektive grupper:

Kontaktpersoner

Leder av barne- og ungdomsutvalget:
Ingrid Skaarer (M: 93267601), e-post: email hidden; JavaScript is required

Økonomiske retningslinjer for o-gruppa

Det er utarbeidet økonomiske retningslinjer for virksomheten i o-gruppa: Okonomiske retningslinjer o-gruppa

Det er stengt for kommentarer.