Barn/ungdom

Nydalens Skiklub tilbyr et variert trenings- og orienteringsopplegg for barn og ungdom i alderen 8 til 16 år. Opplegget er delt i to grupper; Løp & Lek, som dekker aldersgruppen 8-12 år, og Ungdomsgruppa, som dekker aldersgruppen 13-16 år.

Følg linkene under for mer info om treninger og aktiviteter i de respektive grupper:

Kontaktpersoner

Ledere barne- og ungdomsavdelingen:

  • Leder: Magnus Thomassen (M: 928 43 439), e-post: email hidden; JavaScript is required
  • 8-12 år: Nicole Ragvin (M: 454 01 338)
  • 13-16 år: Even Angell-Petersen (M: 958 95 398)

Økonomiske retningslinjer for o-gruppa

Det er utarbeidet økonomiske retningslinjer for virksomheten i o-gruppa: Okonomiske retningslinjer o-gruppa

Alle skal med

Nydalens Skiklub er med i Idrettens samarbeidsutvalg i bydel Nordre Aker og med i initiativet Alle skal med. Klubbene som er med ønsker å gjøre skoleelever i Nordre Aker og deres foresatte oppmerksomme på at vi som idrettsklubber i bydelen ønsker å legge til rette for at alle barn, uavhengig av økonomi, skal kunne delta i aktiv idrett. Har familien en økonomi som er så utfordrende at du/dere ikke har råd til å betale årskontingenter, sesongavgifter og utstyr for å delta i den idretten som du/dere ønsker å bedrive, så skal vi være der for dere og legge til rette for at økonomi ikke skal være en hindring for at du/dere skal få være med i aktiv idrett sammen med oss.

Har du/dere ønske om å delta i aktivitet i vår klubb, og trenger hjelp med kostnadene ved å delta, send da en e-post til klubben. Beskriv i denne e-posten hvem dere er, hvor vi kan nå dere (e-post adresse og telefonnummer til foresatte), så forplikter vi oss til å ta kontakt med dere for et møte hvor vi sammen finner løsninger som muliggjør at dere kan delta i en idrett.

We want you on our team

As a sports club in Nordre Aker, we want to invite school children in Nordre Aker to participate in sports, also children from families with very limited incomes. If your family does not have enough money to pay for membership, season fees and equipment to participate in a sports group, we would like to be there for you to make sure that your child is NOT excluded from participating in sports with us.

If your child wants to participate in sports, but you need help with the costs because of financial difficulties, send an e-mail to the e-mail address above. Explain who you are, how we can reach you (address and telephone numbers of parents/guardians), in what sports group you want to participate (some clubs offer more than one sport), and we will contact you for a meeting to find a solution together so that your child can become active in a sports group.

Det er stengt for kommentarer.