Barn/ungdom

Nydalens Skiklub tilbyr et variert trenings- og orienteringsopplegg for barn og ungdom i alderen 8 til 16 år. Opplegget er delt i to grupper; rekruttene som dekker aldersgruppen 8-12 år og ungdomsteamet som dekker aldersgruppen 13-16 år.

Følg linkene under for mer info om treninger og aktiviteter i de respektive grupper:

Kontaktpersoner

Leder av barne- og ungdomsutvalget:
Helena Axelsson (M: 975 46 680), e-post: email hidden; JavaScript is required

Økonomiske retningslinjer for o-gruppa

Det er utarbeidet økonomiske retningslinjer for virksomheten i o-gruppa: Okonomiske retningslinjer o-gruppa 2011

Det er stengt for kommentarer.