Nydalten Arkiv

Nydaltens web-side Arkiv:

 

Nydalens Skiklub ønsker velkommen til

– – – 2013 – – –

Nydalten 2013   Søndag 12. mai
med innlagt Trimtex cup og uttak til Unionsmatch i ungdomsklassene

PM:  Last ned pdf    Start- og Resultat-lister:  Eventor.     Live resultater:   Livesenter.

Resultater Trimtex Cup i Nydalten:
Klassevinnere  (løper med ledertrøyer i neste løp) :
D13-14 : Synne Strand, Asker SK
D15-16 : Tilla Farnes Hennum, Asker SK
H13-14 : Elias Jonsson, Nydalens SK
H15-16 : Vegard Gulbrandsen, Asker SK

Vinnere av klatrestrekk, (løper med klatretrøye i neste løp):
D13-14 : Ragne Wiklund, Nydalens SK
D15-16 : Dorte Narum, OL Vallset/Stange
H13-14 : Kasper Fosser, Heming Orientering
H15-16 : Vegard Gulbrandsen, Asker SK

I H15-16 løper Gjermund T. Halden, Nydalens SK med klatretrøye i neste løp, siden Vegard Gulbrandsen løper med ledetrøye.

Nydalens SK takker alle for oppmøtet i årets Nydalten, og ønsker velkommen igjen til Nydalten 2014.

 Siste nytt:

12. mai Resultatene er klare, TrimtexCup-vinnere klare
11. mai PM publisert. Tekst fra PM på denne siden
09. mai Startlistene er publisert, oppdaterte løyplengder
07. mai Påmeldingsstatus; Info om Livesenter
08. apr Innbydelse publisert, og påmelding åpnet

Et drypp fra Nydalens SKs 127 årige historie:
Nydalens Skiklub ble stiftet i 1886. O-gruppa i klubben ble opprettet i 1945, og søndag 12. oktober 1947 arrangerte klubben sitt første offisielle (åpne) orienteringsløp i traktene rundt Liggeren (Ligger’n) i Nordmarka, ikke langt fra Øyungen. Dette løpet ble senere kalt Nydalten, og er siden blitt arrangert uavbrutt hvert år.

Les hva Jørgen Frøyd har skrevet om Nydalten 1947-2006

Fremmøte
Arena for årets Nydalten er Maridalen Skole.

Reis kollektivt!  Buss 51 fra Nydalen T-bane til Maridalen, holdeplass på skolen. Reisetid ca. 20 min. Se trafikanten.no eller ruter.no for rutetider.  For kjørende, følg anvisning til Maridalen fra Ring 3 (Rundkjøring ved Maridalsveien/Nydalsbrua). Ca 6 km kjøring fra Ring 3.

Parkering
Offentlig P-plass på Hønefoten, ca 5 minutter å gå. Noen løyper vil krysse parkeringsplassen slik at det vil være noen ’gater’ der parkering ikke er tillatt. Følg anvisninger, vis hensyn.  Ingen P-avgift.

Ved stor deltagelse vil det bli benyttet parkeringsplasser med opp til 15 minutter å gå til samlingsplass

Arena Maridalen Skole
Etter arbeid med nytt avløpsanlegg ved skolen er det fortsatt noen sperringer tett opp til samlingsplassen. Vi ber løperne ta hensyn til sperringene.

Start
Første ordinære start kl 11:00.  Klasse N-Åpen kan starte fra kl 10:00.
Felles startplass for alle klasser.  Ca 1000 meter langs vei og sti, sydover fra arena.

Kart
Dausjømarka, u1:10000 ekv 5 m utgitt 2012.
Løypene er trykt på offsettrykte kart fra NM 2012. Kartet er tilpasset løpbarhet i september og det kan være tråkk og vegetasjon som oppfattes annerledes første halvdel av mai.  Noen traktorslep er tydeligere nå i mai enn senere på året. Løperne må være klar over dette i sine vurderinger.

På grunn av mange etteranmeldte er det trykt ekstra kart fra det samme kartgrunnlaget i utvalgte løyper.

Terreng
Kuperingen er moderat, mer kupering må påregnes for de lengre løypene. Vegetasjonen består av løvskog og barskog av varierende løpbarhet – blandet med raskere furuskog med god sikt. Det er tildels mange stier i terrenget.

Klasser og løyper  (oppdaterte løypelengder)

A-klasser Lengde m Nivå B, C, og N-klasser Lengde m Nivå
D15-16 4540 A D13-14 3260 B
D17-18 5120 A D17B 3260 B
D17AK 4540 A H13-14 3620 B
D19-20 6300 A H17B 3620 B
D21 7670 A D11-12 1920 C
D35 5000 A D13-16C 3020 C
D40 5000 A D17C 3020 C
D45 4540 A H11-12 1920 C
D50 3590 A H13-16C 3020 C
D55 3590 A H17C 3020 C
D60 2170 A D10 1850 C
D65 2170 A D11-12N 1850 N
D70 2170 A D13-16N 3130 N
D75 2170 A D17N 3130 N
D80 2170 A H10 1850 N
H15-16 5120 A H11-12N 1850 N
H17-18 6300 A H13-16N 3130 N
H17K 5000 A H17N 3130 N
H19-20 7670 A N Åpen 1850 N
H21 9290 A
H35 7670 A
H40 6300 A
H45 6300 A
H50 5000 A
H55 5000 A
H60 3590 A
H65 3590 A
H70 2170 A
H75 2170 A
H80 2170 A

Lagsposer
Lagsposer med kart til løpere tom. 12 år samt alle N-klasser utleveres på løpskontoret. Alle disse løperne må huske å ta med kart til start.

Postbeskrivelser
Postbeskrivelser er trykket på løpskartene. Løse postbeskrivelser finnes på start.

TrimtexLogo_200

Trimtex Cup
Nydalten inngår som første løp i årets Trimtex Cup. Det skal ikke benyttes leder- eller klatretrøye i dette løpet.  Alle løpere i Trimtex-cup skal benytte startnummer. Startnummer fås på start (Selvbetjening).

I Trimtex Cup er strekket mellom 1. og 2. post definert som klatrestrekk i alle klasser.

Uttak til Unionsmatchen
Nydalten teller som uttak i ungdomsklassene (D/H 13-14 og D/H 15-16)
Se regler på AOOK’s sider for Trimtex Cup og Unionsmatchen.

Meldeposter
Det vil være meldeposter i Trimtex cup, junior- og senior-klasser. Meldeposter og forvarsel publiseres til Livesenteret

Resultater
Nydaltens resultater publiseres uoffisielt til Livesenter. Tavler på arena oppdateres løpende. Offisielle resultater publiseres i Eventor etter løpet.

Premiering
Premier til alle tom 12 år.  1/3 premiering 13-16 år.  1/8 premiering i junior- og senior-klassene.  Premie til klassevinnere > 35 år.

Småtroll og barnepark
På kolle øst for fotballbanen Startkontigent småtroll NOK 30,-

Toaletter
Det er IKKE toaletter tilgjengelig på skolen. Toalett-boder er plassert i krysset Kasaveien / Gamle Maridalsvei, ca 100 m sør for skolen. Respekter Maridalen friluftsområde.

Vask
Våtklut

Førstehjelp
Førstehjelpspunkt ved løpskontor på arena.

Startkontingent
Løpere tom. 16 år NOK 70.-
Løpere fom. 17 år NOK 120.-
Tillegg for etteranmelding hhv. NOK 35.- og NOK 60.- (fom. 13 år)
Startkontingent faktureres klubbene i etterkant
Brikkendring på arena NOK 20.-; betales kontant.

Hovedfunksjonærer
Løpsleder: Helge Stubberud Mobil 922 66 947
Løypelegger: Børge Pedersen
Teknisk delegert: Lars Hjermstad, Fossum IF

Velkommen til Nydalten 2013  i Maridalen!!

 

 

 

– – – 2012 – – –

Nydalten 2012 – Publikumsløp til NM

Lørdag 15. september på NM-arenaen i Maridalen


Alle A-klassene løper finaleløypene til NM Mellomdistanse.
NM-deltakere som ikke går til finale kan delta uten ny startkontingent.

Siste nytt:

15. sept Resultatene er lastet opp i Eventor
13. sept PM er publisert på NM-sidene
1. juli Påmelding i Eventor åpnet
20. juni Innbydelse publisert

Et drypp fra Nydalens SKs 126 årige historie:
Nydalens Skiklub ble stiftet i 1886. O-gruppa i klubben ble opprettet i 1945, og søndag 12. oktober 1947 arrangerte klubben sitt første offisielle (åpne) orienteringsløp i traktene rundt Liggeren (Ligger’n) i Nordmarka, ikke langt fra Øyungen. Dette løpet ble senere kalt Nydalten, og er siden blitt arrangert uavbrutt hvert år.

Les hva Jørgen Frøyd har skrevet om Nydalten 1947-2006

Fremmøte
Samlingsplass er NM-arenaen i Maridalen.
Detaljert stedsanvisning offentliggjøres på NM’s-web-side,  Se o-nm2012.no

Offentlig kommunikasjon:
Buss 51 fra Nydalen T-bane til Maridalen. Reisetid ca. 20 min. Se trafikanten.no for rutetider. Ca 15 min å gå fra buss til samlingsplass.

Med bil:
Følg skilt fra Ring 3 (Tåsen) til Maridalen. Oppmøtested er Maridalen Kirke. Parkering langs Greveveien. Følg anvisninger.

Start
Første start er etter siste målgang i NM Mellomdistanse, ca kl 1430.
Dette gjelder også N Åpen.

Kart
Alle klasser: NM-kartet ‘Mellomdistanse Finale’ (2012) 1:10 000, ekvidistanse 5 m.

Terreng
Fra NMs terrengbeskrivelse: Finale i mellomdistanse går gjennom varierende terrengtyper. Kuperingen er liten til moderat, og vegetasjonen består av løvskog og barskog av varierende løpbarhet – blandet med raskere furuskog med god sikt. Skogbunnen er stedvis uryddig – og terrenget uoversiktlig og krevende. Det forekommer også kulturmark av varierende alder.

Merk at terrenget er sperret for NM-deltakere fram til konkurransedagen.

Klasser og løyper

Klasse Løype NM-løype
N Åpen 1,7 N
D10, H10 1,7 C/N
D11-12, H11-12 2,1 C
D13-14, H13-14 3,0 B
D17B, H17B 4,0 B
D15-16, D60 D 17-18
D17A D 21
D45 D 19-20
H15-16, H60 H17-18
H17A H 21
H45 H 19-20

Ingen deltakerbegrensning
-Eventuelle NM-stafett-løpere som ikke løper mellomdistansefinalen kan delta.
-Deltakere i søndagens O-Idol (DH 15-16) kan delta.

Start
Start for N- og C- løyper:  ca 1200 m .
Start for A- og B- løyper: NM-start ca 25 min å gå fra arena.

Første start er ETTER NM-finalene, kl 14:30, mål stenger kl 17:15.
Merk: Det er fri start i alle klasser. Starttid reguleres etter oppmøte ved start og instruks fra funksjonær. (Kort, men sportslig intervall for hver løype, etter «HarryLagert-metoden»)

Påmelding
Elektronisk påmelding gjøres i Eventor,  inkl. klasse og EMIT brikkenummer.
Påmeldingsfrist er mandag 10.sept kl. 23.59.
Etteranmelding innen onsdag 12.sept kl 18.00,  eller på løpskontor på NM-arena.
NM-deltakere som ikke går til finale: På løpskontor på NM-arena fredag og lørdag.

Premiering
Premiering etter NOF’s regler i alle klasser t.o.m. 16 år.
Merk: Ingen premiering i klasser over 16 år

Startkontingent
Under 12 år:  NOK 70.-
13-16 år:      NOK 70.-,  etteranmelding NOK 100.-
Over 17 år:   NOK 100.-,  etteranmelding NOK 140.-
Utslåtte NM-mellomdistanse-løpere: NOK 0.-

Startkontingent faktureres klubbene i etterkant

Vask
Våtklut

På arena
NM mellomdistanse dekkes med storskjerm på arena og online meldeposter.
Kongepokal tildeles vinnene av D21 og H21.
NM-arenaen har salg av mat og drikke, samt sportsutstyr. Førstehjelp er tilgjengelig.
Det er ikke småtroll-opplegg eller barnepark på NM-arenaen.

Hovedfunksjonærer
Løypeleggere (NM-løyper): Ellen Sofie Olsvik, Rune Rystad
Løypelegger (B-,C-,N-løyper): Einar Lunøe
Kontrollør (NM Mellom): Øystein Rapp, Raumar
Kontrollør (B-,C-,N-løyper): Christian Nordahl Rolfsen, Heming
Løpsleder: Jon Petter Nielsen

Velkommen til Maridalen, til Nydalten og til NM 2012 !!

– – – 2011 – – –


Nydalten /KM 2011:

Nydalens Skiklub ønsker velkommen til

KM Langdistanse for AOOK – lørdag 3. sept 2011

KM Stafett for AOOK og ØOK – søndag 4. sept 2011

Et drypp fra Nydalens SKs 125 årige historie:

Nydalens Skiklub ble stiftet i 1886.  O-gruppa i klubben ble opprettet i 1945, og søndag 12. oktober 1947 arrangerte klubben sitt første offisielle (åpne) orienteringsløp i traktene rundt Liggeren (Ligger’n) i Nordmarka, ikke langt fra Øyungen. Dette løpet ble senere kalt Nydalten, og er siden blitt arrangert uavbrutt hvert år.

Les hva Jørgen Frøyd har skrevet om Nydalten 1947-2006

Hittegods / gjenglemte saker fra Kollbanen:
– 1 stk Kompass
– 1 stk Sort paraply
– 1 stk Rød Craft-jakke (NOF)  str. 36
– 3 stk Supertrøyer (lys mellomblå, brun, og mørkeblå)
– 1 stk matboks (klar plast)

Vi har også et par (dyre?) Osiris solbriller med brillestyrke nærsynt;  som ble gjenglemt på OCC på Kringsjå i mai.   Kontakt Jon Petter på mob 9759 6860

PM
Nydalten og KM Langdistanse  lør  3. sept
KM stafett  søn 5.sept
Startlister:
Nydalten og KM,  lørdag  – KM Stafett og individuelle klasser,  søndag
Livesenter:
Lørdag – Søndag
Resultater:
LørdagSøndag
RouteGadget:

Lørdag
Påmelding:

Etteranmelding til Nydalten lørdag på Kollstua fram til kl 10.00
Etteranmelding til KM stafett på Kollstus ila. lørdag og fram til 09.30 søndag

Siste nytt:

4. sep Resultater publisert
2. sep Online påmelding stengt
1. sep PM Publisert
31. aug Startlister publisert
22. aug Løypelengder oppdatert
15. aug Starttider stafett
9. aug Påmelding åpnet
20. jun Innbydelse oppdatert

Felles for begge dager:

Fremmøte og Arena
Arena begge dager er Kollbanen på Nordberg.

Merket til arena fra Sognsvann stasjon, ca 5 min. å gå.
Reis kollektivt!! Ta Sognsvannsbanen (linje 3) eller buss 25 (gå av på holdeplass Kongleveien eller Holsteinveien) . Se Trafikanten for rutetider.
For kjørende, følg skilt til Sognsvann fra Ring 3.  Parkering på stor offentlig P, rett etter Sognsvann stasjon.

Kart
Åklungen, utgitt 2010, målestokk 1:10 000, ekvidistanse 5 m. Revidert 2011.
Kart for klassene D/H 50- er i målestokk 1:7 500. Dette gjelder også stafettklassene D/H150.

Terreng
Terrenget nær arena er svært detaljrikt med mye stier og tråkk. Middels til grov kupering, med god til svært god fremkommelighet i hele terrenget. Noen partier har tett vegetasjon.

Påmelding
Se linker øverst på siden (Eventor for lørdag og palisoft søndag)
Påmeldingsfrist er mandag 29. aug kl. 23.59.
Etteranmelding innen fredag 2. sept kl 18.00, deretter på arena inntil en time før start begge dager.

Eventuelle leiebrikker må organiseres fra egen klubb.

Småtroll
Fra arena begge dager (Kr 30,- pr dag).

Barneparkering
På arena begge dager,  gratis.  Kollbanen er lett tilgjengelig for barnevogner.

Vask
Våtklut

Førstehjelp
På arena

Arenasalg
 Det vil bli salg av sportsutstyr fra Sport8 på arenaen begge dager.

Nydalen har kiosk i Kollstua med salg av kaffe, kaker, drikkevarer og god mat.
Prøv våre retter, tilberedt på stedet:
Super Nachos
Tacotallerken med nachos, tacokjøtt, ost, tomat, salat, salsa og guacamole
Taco Wraps
Trenger ingen ytterligere beskrivelse

Resultatservice
Resultater finnes på web via Live-senter begge dager. Se linker ovenfor

For Nydalens løpere:
Følgende kan stille i KM / KM stafett:
-Alle løpere opp tom. 16 år
-Alle juniorer, samt seniorer med NSK “Elitestatus”.
Andre seniorløpere som ønsker å løpe, må kontakte Sportslig utvalg.
Øvrige løpere forventes å bidra i arrangementet.


Nydalten 2011 med KM langdistanse, lørdag 3.september

Nydalten inngår i Trimtex Cup for klassene D/H 13-14 og D/H 15-16.  Stillingen før KM finnes på kretsens side.

I tillegg er KM ett av uttaksløpene for 16-åringer til årets “O-Idol”. En gutt og en jente fra AOOK skal supplere de løperne som allerede er uttatt på nasjonal kvote. Mer om O-Idol , om de uttatte løperne og AOOK’s uttak finnes på kretsens side.

AOOK vil dele ut NOK 4000.- i stipend til kretsmestrene i D21 og H21.

Start
Første ordinære start kl 11.00.   Deltakere i klasse N Åpen kan starte fra kl 10.00.
For de yngste klassene er det ca 10 min. å gå til start, øvrige ca 20 min å gå til start.

Klasser / Løyper

KM klasser Lengde Øvrige klasser Lengde
D 13-14 3,3 B N Åpen 1,9 N
D 15-16 4,3 A D 11-12N 2,3 N
D 17-20 5,0 A D 13-16N 2,5 N
D 19-20 (utgår) D 13-16C 2,5 C
D 21 8,5 A D 17N 2,5 N
D 35 5,0 A D 17C 2,9 C
D 40 4,5 A D 17B 3,3 B
D 45 4,5 A D 17K 4,0 A
D 50 4,0 A D -10 2,3 C/N
D 55 4,0 A D 11-12 2,5 C
D 60 2,9 A D 80 2,5 A
D 65 2,9 A D 85 2,5 A
D 70 2,5 A H 11-12N 2,3 N
D 75 2,5 A H 13-16N 2,5 N
H 13-14 4,0 B H 13-16C 2,5 C
H 15-16 5,2 A H 17N 2,5 N
H 17-18 6,5 A H 17C 2,9 C
H 19-20 Utgår H 17B 4,0 B
H 21 10,6 A H 17K 5,0 A
H 35 8,5 A H -10 2,3 C/N
H 40 6,5 A H 11-12 2,5 C
H 45 6,5 A H 80 2,5 A
H 50 5,4 A H 85 2,5 A
H 55 5,0 A
H 60 4,0 A
H 65 4,0 A
H 70 2,9 A
H 75 2,9 A

Merk: Juniorklassene i Nydalten er slått sammen til DH 17-20. Det vil allikevel kåres kretsmester i DH 19-20

Premiering
Premier til alle tom 12 år. 1/3 premiering 13-16 år. 1/8 premiering i junior- og senior-klassene. Premie til klassevinnere > 35 år.  KM-medaljer i henhold til kretsens regler.

Startkontingent
Løpere t.o.m. 16 år: kr 70,-
Løpere f.o.m. 17 år: kr 130,-
Tillegg for etteranmelding hhv. kr 35,-/65,- Ingen tilleggsavgift for løpere tom. 12 år.
Startkontingent faktureres klubbene etter løpet.

 

KM Stafett 2011 for AOOK og ØOK,  søndag 4.september


Start KM Stafett
Første stafett- og par-start er kl 10.30.
N Åpen kan starte kl 10.00,

Stafettklasser / Løyper

KM klasser Start kl. 1. etp 2. etp 3. etp
D 13-16 11:00 3,8 2,5 3,8
D 150 11:00 4,0 3,0 4,0
D 17 10:40 5,6 4,0 5,6
H 13-16 10:50 4,0 2,5 4,0
H 150 10:50 4,9 3,5 4,9
H17 10:30 7,7 5,5 7,7

Gafling
I klassene DH 13-16 er det gafling på 1. og 3. etappe (B-nivå). 2.etappe er ugaflet (C-nivå).
I øvrige klasser er det gafling på alle etapper (A-nivå).

Andre klasser

Ind. klasser med fellestart Start kl. Lengde
D-12 11:10 3,0 C
H-12 11:10 3,0 C
D17B 11:10 4,0 B
H17B 11:10 4,0 B
Andre klasser Start kl. Lengde
H-10 Fri start 2,5 C
D-10 Fri start 2,5 C/N
N Åpen Fri start 2,2 N

DH-12 og DH17B: Fellestart for løpere opp til 12 år og for voksne (foreldre?) utenom stafettlagene. Alle løypene er ugaflet.
DH-10: Parløp med fri start.
N Åpen: Åpen N-løype med fri start

Premiering
Stafett: 1/3 premiering i DH13-16 år. Premie til de 6 beste i DH17, de 3 beste i DH150.
KM-medaljer i henhold til kretsenes regler.
Premie til alle opp til 12 år, og til klassevinnere i DH17B

Startkontingent
Stafett D/H 13-16:  kr 210 / lag
Stafett øvrige:  kr 390 / lag
Klassene NÅpen, DH-10, DH-12:  kr 70.-
Klasse DH 17B:  kr 100.-
Tillegg for etteranmelding stafett DH13-16 kr 100,- / lag, øvrige 180,- / lag.
Tillegg for etteranmelding fellestart DH17: kr 50.-.
Ingen tilleggsavgift for løpere tom. 12 år.
Startkontingent faktureres klubbene etter løpet.

Lagoppstilling stafett
Lagoppstillinger (Navn, brikke) registreres i palisoft  innen lørdag 3. sept kl 22.00.
Siste frist for lagendring er på arena søndag kl 09.30.

Hovedfunksjoner
Løpsleder: Jon Petter Nielsen, mob 9759 6860
Løypeleggere: Johan Jensen, Per Sandberg og Helge Stubberud
Teknisk delegert: Agnete Nummedal, Lillomarka OL

Velkommen til  Kollbanen  og  til Nydalens Skiklub !!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *