Turkart

Turkart Nordmarka syd

Nyutgivelse i 2022!
Nydalen har sammen med Heming og OSI laget et meget nøyaktig turkart basert på orienteringskart, med alle skiløyper av ulike kategorier, blåmerkede stier, samt alle stier som fins på orienteringskartene. Kartet dekker området mellom Maridalen og Sørkedalen, og går fra bebyggelsen i sør til Kikutstua i nord.

Kartet er trykket på vannfast papir i format 100 cm x 70 cm. Det er tre sider med vanlig o-kart i 1:10 000, samt en side turkart i 1:20 000 med skiløyper og blåmerka stier, men uten grønt og gult. Kartet er oppdatert med ny hogst per 2021.

Turkartet kan kjøpes på Kikutstua, Ullevålseter og Brekkehagen kiosk, som har adresse: Maridalsveien 348.

Se området som kartet dekker

Se utsnitt av kartet (1:10 000)

Se utsnitt av kartet (1:20 000)

Det er stengt for kommentarer.